Wiper motor - ZDW2100

BACK

Voltage:12V/24V

power:100W